Quotes

SOCIS TIPUS B i C
Fons General (anual) 83€
Fons General (semestral) 43€
Fons General (trimestral) 22€
Futbol (anual) 34€
Piscina (anual) 45€
Tennis (anual) 34€
SOCIS BENEFICIARIS
(Fills de Socis C Majors de 16 anys)
Fons General (anual) 53€
Fons General (semestral) 29€
Fons General (trimestral) 17€
Futbol (anual) 20,5€
Piscina (anual) 30€
Tennis (anual) 21€
TÍTOL DE SOCI C
Pagament al comptat 340€
Fill soci de C.E.Moià 113€
Pagament 12 mensualitats 31€